WQF middle quadrathlon 2018 pravidla - Czech outdoor tour, český seriál outdoorových štafetových závodů

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Mistrovství Evropy 2018 - Middle Distance pravidla a sankce:

Pravidla:

Závod začíná plaváním

Plavecká část se uskuteční v přírodní vodě přehrady Křetínka, kde na její hladině bude vytyčena trať bójkami. Začínáme hromadným startem. Plavou se 2 okruhy - okruh 750 m s výběhem po prvním okruhu. Plave se proti směru hodinových ručiček. Po absolvování plavecké trati, po druhém výstupu z vody, pokračuje dále jednotlivec na kole - přeběhne do depa. Jde-li o tým, předá plavec ve vymezeném prostoru štafetu cyklistovi, ten pokračuje ve druhé disciplíně.

1. Minimální oblečení pro plavání tvoří pro muže neprůsvitné plavky, pro ženy neprůsvitné jednodílné nebo dvoudílné plavky.
2. Při plavání je zakázáno používat dodatečné nadlehčovací prostředky (vzduchové polštáře či jinou výplň neoprenu).
3. Při plavání je zakázáno používat rukavice, ploutve nebo šnorchl. Ruce a chodidla musí zůstat nezakryty.
4. Závodník může použít při plavání libovolný plavecký způsob, šlapat vodu nebo splývat.
5. Po startu je dovoleno jít, běžet po dně, stejně tak u cíle je dovoleno stát na dně, závodník však nesmí využít dna ani plovoucích či ukotvených předmětů k získání výhody. Toto je dovoleno pouze v případě, jde-li o bezpečnost závodníka.
6. Při teplotě nižší než 21 °C (22 °C) lze použít neopren. Použití neoprenu je povinné při teplotě nižší než 16 °C. Maximální tloušťka plaveckého neoprenu nesmí v žádné části přesahovat 5 mm. Neopren se nesmí skládat z více než tří samostatných částí, a to z kapuce či kukly, horní a spodní části. Jednotlivé samostatné části obleku se mohou překrývat (ve vzpřímené poloze) max. do 5 cm. Není dovoleno použít neopren pouze na nohy. Materiál na rukávech a nohavicích může být tenčí než materiál části pokrývající trup. Viz tabulka.
7. Závodník je povinen se pro plavání nechat označit (popsat) podle pokynů pořadatele. V případě odmítnutí bude ze závodu diskvalifikován.
8. Závodník je povinen použít plaveckou čepičku s číslem, je-li pořadatelem poskytnuta. V případě odmítnutí bude ze závodu diskvalifikován.
9.Při teplotě vody nižší než 13 °C se plavání vždy ruší.


Cyklistika

Při cyklistické části nesmí mít závodník obnaženu horní polovinu těla. Při nedodržení je závodník napomenut, musí zastavit po dobu úpravy oblečení, pokud tak neučiní, následuje diskvalifikace. Jízda v závěsu je zakázána.
1. Cyklistická přilba musí být pevná (kompaktní) a homologovaná. Každý závodník musí mít přilbu po celou dobu závodu pevně připevněnu.
2. Startovní číslo musí být viditelně upevněno pod sedlem a na zádech závodníka.
3. Nádoby na potravu a nápoje, které jsou závodníkem používány během závodu, musí být z nerozbitných materiálů.
4. Trať vede po silnici okolo přehrady. Pro orientaci - pojedou se 2 okruhy v délce 20 km.
Při každém průjezdu obcí Lazinov do dalšího kola bude připraveno občerstvení.
Po odjetí cyklistické části si jednotlivec umístí kolo zpět do depa a pokračuje dále jízdou na kajaku. V týmovém závodě pokračuje další člen štafety - kajakář, který převezme štafetu od cyklisty pomyslně po jeho projetí cílem při druhém okruhu.

Kajak


1. Pro kajakářskou část kvadriatlonu lze použít kajak K1, speciální mořské kajaky, případně po dohodě s pořadatelem jinou loď (bez přídavného pohonu).
2. Lodě musí být označeny číslem přiděleným pořadatelem na přídi - vpravo.
3. Trať v délce 8 km se pojede na okruhu dlouhém 4 km, proti směru hodinových ručiček. Celkem se pojedou 2 okruhy.
Po odjetí vytáhne závodník loď na břeh do depa. Jednotlivec pokračuje sám dále během, ve štafetě pokračuje běžec. Kajakář předá štafetu v předávkovém území.


Běh


1. Závodník je povinen mít běžeckou obuv silniční a běžecký dres.
2. Trať v délce 10 km povede po silnici s asfaltovým povrchem v okolí přehrady. Poběží se 2 okruhy - jeden 5 km, vždy s proběhne prostorem startu a cíle.
3. Závodník musí mít startovní číslo viditelně umístěné.


Proběhnutím cíle závod končí.

Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla WQF i tato pravidla, dbát pokynů pořadatelů a rozhodčích a zejména závodit v duchu Fair Play.

Těšíme se na Vás.

     Sankce:

Soutěžící, kteří poruší Pravidla soutěže WQF, budou potrestáni - upozorněním, časovou penalizací, diskvalifikací nebo jiným způsobem určeným
pořadatelem.

Upozornění:
Představitelé závodu mohou závodníka na porušení pravidel upozornit.
Upozornění dává závodníkovi maršal závodu. Pokud dostane soutěžící více než 2 upozornění během závodu, může dojít i k jeho diskvalifikaci.
Závodní maršál upozorňuje závodníka buď svojí píšťalkou nebo ukáže žlutou kartu a vyvolá číslo závodníka, kterému upozornění směřuje. Maršál si zapíše číslo soutěžícího.
Maršál na konci závodu, pokud zjistí, že závodník má více upozornění, rozhodne zda jej diskvalifikuje.
Upozornění se dává za menší porušení pravidel nebo porušení pravidla neúmyslně.

Penále:
Časové tresty mohou být uděleny pouze během jízdy na kole.
Trest času bude signalizován zobrazením na černé tabuli.

Postup:
Závodní maršál oznamuje časový trest tím, že pískne píšťalkou a ukáže na tabuli časový trest, následně vyvolá číslo závodníka a délku časového trestu v angličtině.

Časové postihy:
- sprint -- 1 min.
- střední vzdálenost -- 2 min.
- dlouhá vzdálenost -- 4 min.

Výkon postihu:
- na trestné lavici v cyklistické sekci
- po dokončení cyklistické části
- nebo přidáním času ke konečnému času

Diskvalifikace:
Pro vážná porušení pravidel muže být závodník diskvalifikován.

Postup:
Závodní maršál naznačuje diskvalifikaci tím, že pískne píšťalkou a ukáže červenou kartu, vyvolá číslo závodníka v angličtině. Všechny diskvalifikace musí být zveřejněny na oficiální vývěsce v cílové oblasti do 30 minut po skončení závodu.
I když závodník neobdržel během závodu červenou kartu, může být vyloučen z moci úřední, pokud existují dostatečné dodatečné důvody. Není nutné dát upozornění před diskvalifikací.

Diskvalifikace bude udělena po:
- přijetí třetí červené karty
- přijetí čtvrté žluté karty
- přijetí dvou červených a jedné žluté karty
- přijetí dvou žlutých a jedné červené karty

Okamžitá diskvalifikace:
Hrubé nesportovní chování, hanobení soupeře atp.

Dotčený sportovec může provést oficiální protest hodinu po skončení závodu. Protest musí být podán písemně.
Záloha ve výši 25 EUR je splatná předem. Pokud je námitka povolena a diskvalifikace je zrušena, peněžitý vklad bude vrácen sportovci. V opačném případě propadá.

Pozastavení činnosti
WQF může v rámci své pravomoci za opakované porušení pravidel pozastavit činnost v rámci
seriálu WQF.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky